Je známo 8 druhů lidské inteligence. Jakou máte vy?

říjen

5

2016

Je známo 8 druhů lidské inteligence. Jakou máte vy?

| 2016-10-05T23:25:42+00:00 5. říjen 2016 | #věda |

Je známo 8 druhů lidské inteligence. Jakou máte vy?

S touto teorií mnohonásobné inteligence přišel americký psycholog a profesor Harvardské univerzity Howard Gardner. Uvedl ji poprvé v roce 1983 ve své knize Frames of Mind. V ní bylo uvedeno nejprve sedm a po deseti letech přibyl i osmý druh lidské inteligence. Celá teorie je založena na tom, že každý člověk má v sobě všech osm druhů. Ovšem v různém poměru. To znamená, že ta stejná osoba může být slabá v logice a matematice, ale zase bude vynikat v malířství nebo přírodovědě. To jaký druh inteligence u dané osoby převládne, záleží na tom, v jakém prostředí a situacích bude prvních deset let svého života vyrůstat. A také to, jaká část mozku bude ta nejrozvinutější. Je ovšem dost pravděpodobné, že například dítě, které bude vyrůstat ve sportovním prostředí, bude mít sklony k dobré koordinaci pohybů a rovnováze. Nebo třeba dítě, které bude vedeno k hudbě, zažije určitý pokrok v této oblasti.

1.- Přírodní inteligence

Tato inteligence je ze všech nejmladší, je to ta, která byla později doplněna v knížce. Podle všeho jsou touto inteligencí obdařeni především ekologové, botanici, biologové a také lidé, kteří obecně milují přírodu. Výše této inteligence například ovlivňuje to, zda třídíme odpad, kupujeme výrobky testované na zvířatech apod. Dost pravděpodobně je osud naší planety v rukách těchto lidí.

2.- Společenská inteligence

Tato schopnost určuje, jak umíte vycházet s okolními lidmi.  Všichni u kterých převládá tato inteligence, mají dobrý vliv na ostatní. Skvěle rozpoznávají cizí emoce, city a úmysly. Dobře zapadnou do kolektivu, který si dokážou získat na svoji stranu a přesvědčit je o správnosti svého tvrzení. Takový člověk dokáže okouzlit dav kolem sebe, ale také bohužel jej dokáže i zmanipulovat. Nejvíce těchto lidí je třeba v politice, právničině, PR, pedagogice a marketingu.

3.- Vnitřní inteligence

Jedinci s touto inteligencí dokážou velmi dobře rozumět sami sobě. Předvídají jaké situace a činnosti v nich vyvolávají určité emoce. Dobře se motivují ke konkrétnímu jednaní. A také velmi dobře pracují se stresem a bolestivými emocemi. Člověk, který má tento druh inteligence, se dokáže výhodně rozhodovat pro dlouhodobá řešení.

4.- Vizuálně-prostorová inteligence

Lidé s touto schopností si skvěle zapamatovávají obrazce, barvy, tvary, velikosti, vzdálenosti a dokážou se mezi nimi dobře orientovat. Mají vynikající představivost a skvělou orientaci v prostoru. Tuto inteligenci mají nejvíce rozvinutou sochaři, piloti, řidiči, průzkumníci, lovci a také šachisté. V Anglii byl proveden výzkum, který odhalil, že touto inteligencí oplývají vysokou mírou taxikáři. Je to způsobenou každodenní praxí, kdy se musí orientovat ve spleti uliček velkoměsta. Obecně měli tuto schopnost vždy více rozvinutou muži. Odpradávna totiž zajišťovali lov a průzkum. Ženy zase spíše vynikají ve verbální a společenské inteligenci.

5.- Pohybová inteligence

Ta umožňuje člověku provádět náročná pohybová cvičení a těžké tělesné aktivity. A mimo ohebnosti, rovnováhy, síly a rychlosti také zahrnuje koordinaci končetin a očí společně s dobrou orientací v prostoru. Nejvíce lidí s touto inteligencí je samozřejmě ve sportu. Ale také v herectví a tanci. Je také důležitá pro úspěch v chirurgii a dalších profesích, které vyžadují jemnost pohybu.

6.- Zvukově-hudební inteligence

Ta je důležitá především při vnímání, tvorbě a následné interpretaci hudby. Lidé nadaní touto inteligencí jsou především v hudebním sektoru, kde je nezbytná pro jejich každodenní žití.

7.- Logicko-matematická inteligence

Je to především schopnost řešit různé operace s čísly. Vyhodnocovat situace a uskutečňovat závěry v různorodých oblastech. Slouží lidem k rychlému posouzení toho, jaká volba nebo činnost se vyplatí. Nebo třeba k tomu, jaká politická strana má největší šanci uspět. Lidé s touto inteligencí jsou dobří ve vědních a technických oborech. A svůj volný čas tráví obvykle hrami, které vyžadují výpočty a kombinatoriku.

8.- Jazykově-verbální inteligence

Ta je především u lidí, kteří dobře ovládají mluvu, písemný projev a správně používají slova. Jsou to obratní mluvčí a spisovatelé. Také se velmi dobře naučí cizí jazyky. Nejvíce těchto lidí je logicky v oborech, kde je slovo hlavním pracovním nástrojem. Tato schopnost se musí udržovat a obnovovat cvičením, jelikož lidský druh má sklony k zapomínání. A to dokonce i v mateřském jazyce. S tím se setkal téměř každý z nás. Typické je to při tom, když uslyšíme: „Jak se to říká…“. Například osmiměsíční batole rozpoznává začátky a konce slov. Do roka a půl života se dítě naučí každé tři dny jedno slovo. A tak to pokračuje, až se postupem času naučí dokonce deset slov každý den. Existuje ještě devátá inteligence, u které se předpokládá, že se přidá k tomuto seznamu. Je to takzvaná duchovně-existenciální inteligence. Ta se týká lidí, kteří si dokážou pokládat velké životní otázky.

Vytvořeno s ❤ v systému XOXO - © 2024 Write.cz, s.r.o.