Opravy děr v silnici jsou prospěšné jak motoristům, tak i naší planetě

duben

18

2019

Opravy děr v silnici jsou prospěšné jak motoristům, tak i naší planetě

| 2019-04-18T05:00:46+00:0018. duben 2019 | #díra#silnice |

Podle posledního výzkumu se záplatování silnic ukázalo jako skvělý způsob boje se změnou klimatu.

Při současné politické situaci například ve Spojených státech, které se na změně klimatu výrazně podílí, nelze očekávat nějakou zásadní legislativní změnu napomáhající proekologickému myšlení. Přesto se tamní zákonodárci řešením uhlíkové krize zabývají, i když patrně nevědomky a prostřednictvím právních předpisů ve zcela jiné oblasti.

I když tamní kongres stále odmítá investovat do solární energie nebo do výstavby, ukázalo se že pouhé schválené investice do opravy ulic, silnic a dálnic snižují znečištění ovzduší. Opravy silnic totiž podle zmíněné studie vedou logicky k nižší spotřebě paliva a tím ke zmenšení uhlíkové stopy. Studie započítala i emise vypouštěné těžkou stavební technikou při samotných opravách, ale i tak vyšly opravy a záplatování jako překvapivě velmi účinné řešení boje se znečištěním.

“Je mnoho způsobů jak bojovat se změnami klimatu z pohledu dopravy, od správného návrhu vozovek přes jejich údržbu až po využívání obnovitelných a čistých zdrojů energie pro samotná vozidla,” doplnil Hao Wang, profesor v oboru civilního a enviromentálního inženýrství ze státní univerzity Rutgers v New Jersey. Jako vedoucí výzkumu jednoznačně prokázal přímou úměrnost mezi opravami prasklin a spotřebou pohonných hmot.

Pukliny a výmoly na silnici pochopitelně zpomalují váš vůz, nehledě na to že se ve zvýšené míře opotřebovávají vaše pneumatiky, to vše má vliv i na zkrácení životnosti tlumičů a závěsů kol. Na ujetí stejné vzdálenosti tak oproti udržované vozovce projedete více paliva a množství zplodin se také úměrně zvýší. Drolící se dálnice a polorozpadlé silnice nejsou tedy problémem jen u nás. Za rok 2017 udělila Americká společnost občanského inženýrství místním vozovkám pěknou čtyřku jako ve škole. Což se může zdát úsměvné, ale jen do chvíle, než zjistíte že dopravní sektor se v Americe podílí na celkovém znečištění téměř jednou třetinou. Jak se z toho zpovídá místní Dan Ťok zpráva neuvádí.

Vědci tak ve spolupráci s kolegy ze státní univerzity v Severní Dakotě a spolupracovníky z Al-Mustansiriyah university v Íráku vypočítali, že pouhá správná údržba vozovek sníží skleníkový efekt související s dopravou o cca 2%. Pokud se vozovky budou správně a včas udržovat, umožní to také snížit celkové náklady na opravy až o 30%. A jen z péče o komunikace pochopitelně profitují i samotní řidiči, podle studie jen správně a včas opečované silnice sníží náklady na pohonné hmoty a opravy o 5%.

Pokud by se na vládní úrovni podařilo vyřešit pravidelné opravování silniční sítě namísto pouhého vysílání opravářských týmů až do oblastí se silně problematickými prasklinami a výmoly, ušetřila by se tedy spousta peněz. A to nejen státních, ale i z kapes řidičů.

Studie také sledovala jak různé druhy oprav ovlivňují znečištení. Od vylévání tekutým asfaltem, přes záplatové výplně mixem asfaltu se štěrkem až po výplně prasklin pogumovaným asfaltem. Podle výsledků je na tom z pohledu životního prostředí nejlépe rozlévání tekutého asfaltu v tenkých vrstvách. Tato metoda má nejlepší vliv na zplodiny při současně nejrovnější vozovce.

“Správné načasování oprav metodou nanášení tenkých vrstev je třeba plánovat s přihlédnutím k aktuálnímu stavu a ne pouze ke kalendářnímu stáří vozovky,” doplnil profesor Wang. “Dopravní vytíženost a klima hrají klíčovou roli, je jasné že komunikace po kterých jezdí těžké kamiony nebo ty s extrémně teplým nebo naopak studeným podnebím se poškozují rychleji a taky by měly být opravovány častěji.”

Coby výzkumník na poli dopravní infrastruktury se Wang soustředí především na způsoby jak udržet vozovky v co nejlepší kondici a jak ušetřit řidičům pohonné hmoty. “Donedávna vedení silnic a dálnic sice dokázalo aplikovat ochrannou péči nebo preventivní zákroky kvůli prodloužení životnosti vozovek, ale doposud se téměř nikdo nrzabýval spojitostmi s vlivem oprav na životní prostředí.”

A Wangův zájem o údržbu silnic není motivován pouze láskou k planetě. “Samozřejmě, že největší motivaci pro mou práci ve výzkumu mám, když právě s autem poskakuju po rozpraskané silnici plné děr,” vtipně doplnil Wang.

Photo by Karolina Kabat

Vytvořeno s ❤ v systému XOXO - © 2024 Write.cz, s.r.o.