Albinismus – víte o něm vše?

květen

4

2017

Albinismus – víte o něm vše?

| 2017-05-04T21:34:55+00:00 4. květen 2017 | #zajímavosti |

Albinismus – víte o něm vše?

Albinismus je barevná odchylka jedinců ať už jde o člověka, zvíře, nebo rostlinu. Podstatou odchylky je absence enzymu tyrozinázy. Enzym je důležitý při tvorbě melaninu, který je barvivem. Není to častá porucha, ale může být i dědičná. Melanin je tmavě hnědý až černý pigment, který se přirozeně vyskytuje v těle a organismech. U zvířat jej najdeme v peří ptáků, kůži plazů nebo těle hmyzu. V lidském těle se vyskytuje nejen v kůži, ale i vlasech nebo sítnici oka. Tento důležitý prvek ochraňuje organismus před světelným poškozením. Porucha tvorby melaninu se nazývá albinismus. Existuje také opačná forma, kdy se melaninu tvoří přespříliš a nazývá se melanismus. Avšak obě formy jsou velmi vzácné. Charakteristickými znaky albinismu jsou bezbarevná, zdánlivě průhledná pokožka, oči zbarvené do červena, nebo v barevné škále od světle modré až po světlou hnědou. Světlé oči jsou také důvodem světloplachosti a problémy se zrakem. Jedinci jsou velmi citlivý na UV záření, se kterým souvisí rychlejší stárnutí kůže a větší náchylností ke vzniku kožních nádorových onemocnění. Některé formy onemocnění se projevují pouze lokálním výskytem, většinou na čele nebo jsou postihnuty pouze oči. Léčba této poruchy neexistuje, žádný z typů albinismu nelze vyléčit. Pokud se u lidského jedince je třeba se mnohem víc chránit před slunečním zářením a je dobré se vyhýbat přímému slunku. Opalovací krémy jsou ideálních s vysokým UV faktorem. Lidé albíni se nemohou nikdy opálit, pouze spálit. Následkem albinismu jsou kromě spálenin od slunečného záření, vysokého rizika výskytu kožních nádorů nebo předčasného stárnutí kůže, také často sociální vyloučení jedinců s touto poruchou. Na celém světě je zhruba 500 milionů lidí albínů. Život s albinismem není jednoduchý, každý den jsou lidé vystavováni vysokým zdravotním rizikům.

Vytvořeno s ❤ v systému XOXO - © 2024 Write.cz, s.r.o.