Nedaří se vám dokončit co si naplánujete, jste nervózní, roztržití a unavení? Pak je možná čas změnit svůj pracovní plán.

Dělejte to, na co máte správné duševní rozpoložení a sílu. Rozdělte si úkoly dle náročnosti a věnujte jim vhodný čas. Jste ráno plní energie a nápadů? Pak se věnujte novým věcem a vynechejte monotónní činnosti. Jednodušší nebo méně záživnou práci můžete udělat odpoledne nebo koncem týdne.

Ne každý z nás si může dovolit svůj čas plně organizovat, nicméně zkuste si rozvrhnout náplň dne tak, aby pro  úkol byly v danou dobu optimální síly.